Continutul site-ului www.toowaysat.ro este protejat de Copyright. Site-ul www.toowaysat.ro nu poate fi modificat, copiat, distribuit, transmis si nici reprodus pe cai electronice, magnetice sau optice, in totalitate sau in parte, fara un acord primit in scris, in avans.
Exceptie facand situatia in care site-ul www.toowaysat.ro se utilizeaza strict in scop personal, inclusiv permisiunea de a face fotocopii intr-un singur exemplar strict in scop personal.
Utilizatorii site-ului www.toowaysat.ro se vor abtine de la orice actiune care ar facilita imitarea site-ului, construirea machetarii sau reprezentarea produselor individuale de catre acestia sau de catre alte persoane.

Link-urile din pagina home a www.toowaysat.ro se vor expune in aceeasi fereastra, Orice expunere a paginii home a www.toowaysat.ro intr-un cadru extern este strict interzisa.

Din considerente de tehnica a calculatorului, este posibil sa existe o variatie a culorilor intre reprezentarea de pe site-ul www.toowaysat.ro si produsul original.

Detalii despre site-ul www.toowaysat.ro la Front Line Management SRL Strada: Craiovita nr 56, Cod postal 200815, Craiova,Dolj Romania, email: office@frline.ro Tel fix: 0251 59 33 95; 0372 92 11 69 Fax: 0251 59 33 95